ZORGEN • VERBLIJVEN • KAMPEREN

zorgboerderij

zorgboerderij_page

Kip

Werkzaamheden

Zodra het weer het toe laat, zullen wij zoveel mogelijk actief buiten bezig zijn. De werkzaamheden worden afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager en zullen bijvoorbeeld bestaan uit de volgende activiteiten:
– Tuinieren: schoffelen, zaaien, oogsten, snoeien, gras maaien…
– Dieren verzorgen: eieren rapen, hokken schoonmaken, knuffelen, voeren…
– Creatieve producten maken: vogelhuisjes, krantenbakken, tekst op hout…
– Dienstverlenende activiteiten: in het kader van de transitie van de zorg is het, naast zinvol voor de deelnemers, ook passend binnen de maatschappelijke ontwikkelingen om bijvoorbeeld oudere mensen een handje te helpen bij het tuinieren. Zo zullen wij met de deelnemers zoeken naar wat zij voor anderen kunnen betekenen. Dit zal zeker een zichtbaar aandeel hebben in het dagprogramma.
Ook dagbesteding binnen het vrije bedrijf behoort tot de mogelijkheden waarbij wij helpen met inwerken en de medewerkers binnen het bedrijf coachen.


Voor wie

Zorgboerderij De Beukenhoeve is met name gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ook kan er sprake zijn van bijkomende problematiek zoals autisme, depressie, adhd, hechtingsproblematiek etc.
Wij kunnen mensen ontvangen uit de gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven aangezien we een contract met deze gemeenten hebben afgesloten (WMO). Ook mensen die binnen een instelling wonen in een andere gemeente zijn welkom, mits deze instelling daar haar medewerking aan verleent en de reisafstand geen problemen oplevert (AWBZ/WLZ). Tenslotte kunnen mensen vanuit een PGB hier dagbesteding afnemen. Vervoer dient door de deelnemer zelf geregeld te worden.


Missie & visie

De Beukenhoeve heeft als doel het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij worden de zorgvragers zoveel mogelijk ingeschakeld waarbij rekening gehouden wordt met zowel hun cognitief ontwikkelingsniveau als hun sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. In samenspraak met de zorgvrager en zijn eventuele vertegenwoordiger worden competentiedoelen opgesteld waar op methodische wijze aan gewerkt wordt.

De Beukenhoeve staat voor:
Professionaliteit. Naast het opzetten en leiden van de zorgboerderij zal ik als orthopedagoog de verantwoordelijkheid nemen voor het neerzetten van een sterk pedagogisch klimaat.
Sociale betrokkenheid. We zullen met onze zorgvragers naar buiten gericht zijn. Zowel letterlijk als figuurlijk! U komt ons bijvoorbeeld tegen in de supermarkt en wij nodigen u uit op De Beukenhoeve.

radijs

Groepsgrootte

De groepsgrootte en begeleidingsintensiteit is afhankelijk van de indicaties van de zorgvragers. In principe zal er dagelijks plaats zijn voor 10 à 15 zorgvragers.


De begeleiding

De dagelijkse ondersteuning van de zorgvragers wordt uitgevoerd door geschoold personeel (MBO/HBO) die uiteraard een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overhandigd. Daarnaast zal er extra ondersteuning geboden worden door bijvoorbeeld stagiaires en vrijwilligers. Ook voor hen geldt dat zij een VOG hebben overhandigd en zij worden meegenomen bij interne scholingen gericht op het werken volgens de visie.

schaar

Inschrijven

Heeft u interesse in dagbesteding op zorgboerderij De Beukenhoeve, bel of mail gerust voor meer informatie. Ook kunt u ons inschrijfformulier gebruiken. Dan nemen wij contact met u op voor een kennismaking.